امروزه بسیاری از کشور ها و شرکتها مفهوم کیفیت را، مورد بررسی مجدد قرار داده ا ند و دریافته که مطلوبترین و موفقترین محصول در جهان اگر نیازها و خواسته و انتظارات مشتریان را بر آورده ننماید، ایده آ محسوب نمی شود. از این رو شرکت فرهنگ زعفران نیز رسالت خود را بر جلب رضایت مشتری  بنا نهاده است و با سابقه بسیار طولانی در تولید و فرآوری این محصول گرانبها ،اینک افتخار دارد.
 
به یاری پروردگار از تجهیزات و امکانات و آزمایشگاههای کاملا منطبق بر استانداردهای بین المللی ،بهمراه پرسنل و متخصصان مجرب در تحقق هر چه بیشتر خواسته های مشتریان گرامی جایاه زعفران ایران را به عنوان مرغوبترین نمونه جهانی در بازارهای بین المللی احیاء نماید.

 

شرکت فرهنگ زعفران دارای مجهز ترین آزمایشگاه کنترل کیفیت زعفران در ایران: کنترل کیفیت زعفران براساس استاندارد ISO 3632-1  که شامل کلیه ویژگیها و درجه بندی زعفران می باشد انجام می گیرد. 

 تضمین کننده کیفیت محصول زعفران رعایت استانداردهای مربوطه می باشد. آزمایشگاه فیزیلوشیمیایی فرهنگ زعفران  بر اساس این استاندارد مواردی چون میزان رطوبت و خاکستر کل ونا محلول در اسید ، عصاره، درصد جرمی بقایای گل و درصد جرمی مواد خارجی و فیبر خام اندازه گیری می شوند. همچنین با دستگاه اسپکترو فتو متری در طول موجهای 257  و 330 و 440 نانومتر به ترتیب میزان پیکروکروسین (عامل طعم تلخ زعفران) ، سافرانال(عامل آروما) و کروسین (عامل رنگ) اندازه گیری می شوند. شناسایی و بررسی رنگهای افزودنی به زعفران با روش T.L.C یکی از مهمترین آزمایشات شیمیایی بر روی زعفران می باشد.
 
آزمونهای ميكروبی نيز برای كنترل عدم آلودگی و اطمينان از محصول در مراحل توليد، حين فرآيند بسته بندی و بعد از آن انجام می‌پذيرد.

 
 

Copyright 2004-2005 Farhang Saffron Company - ی ی Ӂی