امروزه بسیاری از کشور ها و شرکتها مفهوم کیفیت را، مورد بررسی مجدد قرار داده ا ند و دریافته که مطلوبترین و موفقترین محصول در جهان اگر نیازها و خواسته و انتظارات مشتریان را بر آورده ننماید، ایده آل محسوب نمی شود. از این رو شرکت فرهنگ زعفران نیز رسالت خود را بر جلب رضایت مشتری  بنا نهاده است و با سابقه بسیار طولانی در تولید و فرآوری این محصول گرانبها ،اینک افتخار دارد.
 
به یاری پروردگار از تجهیزات و امکانات و آزمایشگاههای کاملا منطبق بر استانداردهای بین المللی ،بهمراه پرسنل و متخصصان مجرب در تحقق هر چه بیشتر خواسته های مشتریان گرامی جایگاه زعفران ایران را به عنوان مرغوبترین نمونه جهانی در بازارهای بین المللی احیاء نماید.

 

برخی ترکیبات شیمیایی آنالیز شده از گیاه زعفران شامل موارد زیر می باشند:
 
1- کربوهیدرات: قندهای احیا کننده که بیش از 20% وزن زعفران را تشکیل می دهند مانند گلوکز و مزوکتوز و گلیکز و ...
 
2- مواد معدنی: شامل
K2O, NA2O-P2O2-CL2
 
3- ویتامینها: مانند ویتامین B1 و ریبوفلاوین B2
 
4- چربی: مانند استگیما استرول، کاپتااسترول
 
5- رنگدانه ها: شامل کارتنوئیدهای محلول در چربی مانند لیکوین 
a-  کاروتن  و b- کاروتن و کارتنوئیدهای محلول در آب مانند کروسین و آنتوسیانین می باشد. کروسین crocin عامل اصلی رنگ زرد زعفران است با فرمول
C44 H64 O24 و درصد این ماده در هنگام گل دادن بین 9/1 تا 15% متغیر می باشد.
 
6- گليكورند
picro crocin: گلیکورند فاقد رنگ است که طعم تلخ زعفران را باعث می شود با فرمول
C16 H26 O7 و نقطه ذوب 156 درجه سانتی گراد که در زعفران تازه حدود 4% گليكورند وجود دارد.
 
7- روغنهای فرار: عامل عطر و آروما در زعفران سافرانال می باشد که عمده ترین ترکیب موجود در روغنهای فرار است با فرمول
C10 H16 O.

 
 

Copyright 2004-2005 Farhang Saffron Company - طراحی سایت توسط کاسپید