امروزه بسیاری از کشور ها و شرکتها مفهوم کیفیت را، مورد بررسی مجدد قرار داده ا ند و دریافته که مطلوبترین و موفقترین محصول در جهان اگر نیازها و خواسته و انتظارات مشتریان را بر آورده ننماید، ایده آل محسوب نمی شود. از این رو شرکت فرهنگ زعفران نیز رسالت خود را بر جلب رضایت مشتری  بنا نهاده است و با سابقه بسیار طولانی در تولید و فرآوری این محصول گرانبها ،اینک افتخار دارد.
 
به یاری پروردگار از تجهیزات و امکانات و آزمایشگاههای کاملا منطبق بر استانداردهای بین المللی ،بهمراه پرسنل و متخصصان مجرب در تحقق هر چه بیشتر خواسته های مشتریان گرامی جایگاه زعفران ایران را به عنوان مرغوبترین نمونه جهانی در بازارهای بین المللی احیاء نماید.

 

شرکت فرهنگ زعفران به عنوان یکی از موفق ترین و مجهزترین واحد های تولید و بسته بندی زعفران در سال 2002-1381 تاسیس شده و با اتکاء به  مدیریت کار آمد و پرسنل مجرب موفق به دریافت  استاندارد های ملی ایران و استاندارد های بین المللی  زیر گردیده است.

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت :

HACCP : Hazard Analysis  critical Control point Iso 9001 2000 quality  Management System.

HACCP: یک سیستم کنترل و یکی از راهکارهای عملی در پیشبرد اهداف بهداشت مواد غذایی است .
GMP practices: کلیه خواسته های  HACCP از دیدگاه کاربردی را در بر گرفته  و تمامی جنبه های بهداشت مواد غذایی را تحت پوشش قرار می دهد . و نیز کاربرد دقیق  GHP  تمامی مخابرات بیوشیمیایی و فیزیکی موجود در فرآ یندها را شناسایی و کنترل می کند.

 
استاندارد حفظ محیط زیست در استفاده مناسب و درست از منابع اولیه و صرفه جویی در مصارف انرزی  وکاهش هزینه ها و افزایش بهره وری  و باز دهی کار
:

ISO 14001 : Enviromental  Management System

 
استاندارد بهداشت و ایمنی کارکنان
:  

OHSAS  18001 : Occupational Health     Safety Assisment   Series

 
 

Copyright 2004-2005 Farhang Saffron Company - طراحی سایت توسط کاسپید